עובד זר סיעודי ? הכול על איתור, הבאה והשמת עובדים זרים לארץ

עובד זר סיעודי ? הכול על איתור, הבאה והשמת עובדים זרים לארץ

צריכים עובד זר סיעודי ? הכול על איתור, הבאה והשמת עובדים זרים לארץ

קליטתם של העובדים הזרים בשוק התעסוקה הישראלי החלה בסוף שנות ה-80 של המאה החולפת והיא נבעה כתוצאה ממחסור בכוח עבודה זול עקב אירועי האינתיפאדה הראשונה. באותם שנים, המחסור בכוח אדם בענפי החקלאות והבניין, הוביל את ממשלת ישראל להתיר את כניסתם של העובדים הזרים לישראל ולהעניק להם אשרת עבודה זמנית. בתחילת שנות ה-90 הפך תחום ההעסקה של עובד זר סיעודי בישראל לתחום מקצועי, כאשר חברות השמה וכוח אדם החלו לעסוק ולהתמחות בנושא. כיום, על פי הערכות שונות, עובדים בישראל למעלה מ-200 אלף עובדים זרים בעלי היתר עבודה.

עובדים אלו מגיעים ממדינות שונות כאשר הליך קליטתם לצרכי תעסוקה בישראל מתבצע על ידי הגופים הממונים ובאמצעות חברות שונות  להשמת עובדים זרים  במקצועות שונים בענפים כגון: סיעוד, חקלאות ובנייה. על פי חוק, כל עובד זר המועסק בישראל מחויב באשרת עבודה המונפקת על ידי משרד הפנים, כאשר היתר העבודה ניתן לתקופה מוגבלת של עד שנה אותה ניתן להאריך.

זכויותיהם וחובותיהם של העובדים הזרים בישראל ושל מעסיקיהם הישראליים, בין אם מדובר במעסיקים ישירים ובין אם מדובר בחברות כוח אדם והשמה העוסקת בנושא, מעוגנים במסגרת חוקים שונים אשר נועדו לצרכי הסדרת הנושא תעסוקתם של העובדים הזרים בישראל. כמו כן, בהיבט של תנאי ההעסקה, העובד הזר זכאי לתנאים זהים הניתנים מתוקף חוקי העבודה לכל עובד/ת ישראלי, לרבות, משכורת מינימום, תשלומי נסיעות, ימי חופשה, תנאי העסקה הולמים, דמי הבראה, דמי לידה, פיצויים וכדומה. על פי חוק, מעסיקיהם של העובדים הזרים מחויבים להעמיד לרשותם הסדרי ביטוח בריאות, כאשר התשלום בגין הביטוח ניתן לקיזוז ממשכורתו של העובד הזר.

חברות להשמת עובדים זרים

כיום, תוכלו ליהנות משירותיהן של חברות להשמת עובדים זרים בישראל. חברות אלו עוסקות ומתמחות בהשמת עובדים זרים לכלל ענפי המשק בהם מועסקים עובדים זרים, לרבות, ענף החקלאות, ענף הבנייה, תחום הטיפול הסיעודי וכדומה. ישנן חברות העוסקות ומתמחות בהשמת עובדים זרים לכלל הענפים המקצועיים ואילו חלק מהחברות עוסקות ומתמחות אך ורק בתחום מקצועי אחד, כגון: השמת עובדים זרים לתחום הסיעוד.

לסיכום, העסקתו של עובד זר בתחום הסיעוד או בכל ענף מקצועי אחר בישראל, מתאפשרת כיום באמצעות פנייה יזומה לכל אחת מהחברות המתמחות בנושא. חברות אלו מספקות שירותי ייעוץ והכוונה מקצועיים, כאשר נציגי החברה מלווים את המעסיק לאורך כל תקופת ההעסקה הנדרשת לו.